Tag Archives: 3Q Tí Nị

3Q Tí Nị – Game 3Q kết hợp văn hóa meme Việt Nam

Phong cách hội họa cường điệu và văn hóa meme làm nổi bật Tam Quốc 3Q Tí Nị. Lấy bối cảnh Tam Quốc mới theo phong cách độc bản, 3Q Tí Nị khéo léo lồng ghép các tác phẩm kinh điển với văn hóa meme hiện đại đầy thú vị. Các nhân vật hóm hỉnh…