Tag Archives: AI Anthropic

FTX tạm dừng bán cổ phần của công ty AI Anthropic, từng được mua với giá 500 triệu USD

FTX đã đình chỉ kế hoạch bán cổ phần của mình trong công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic. Theo báo cáo của Bloomberg vào ngày 27 tháng 6. Việc bán hàng có thể đã tăng “chín con số” Cổ phần của FTX trong Anthropic dự kiến sẽ được bán với giá “chín con số”….