Tag Archives: áo cưới giấy 5

Áo Cưới Giấy 5: Kịch Kiếp Sau mở đăng ký trước

Phần tiếp theo của Áo Cưới giấy chính thức được Heartbeat Plus đưa lên hệ thống cửa hàng CH Play và App Store. Cho game thủ đăng ký trước với tên Áo Cưới Giấy 5: Kịch Kiếp Sau. Áo Cưới Giấy 5 Kịch Kiếp Sau (hay Paper Bride 5 Two Lifetimes). Là phần thứ năm…