Tag Archives: Apollo Justice

Top 5 tựa game mà bạn nên thử trong tháng 1 này

Chỉ mới bắt đầu năm mới, có nhiều tựa game đáng thử ít nhất một lần trong tháng 1 này. Top 5 tựa game mà bạn nên thử trong tháng 1 này là: 1. Like a Dragon: Infinite Wealth – 26/01 Tựa game đáng mong chờ và nên thử nhất theo GateGame trong tháng 1…