Tag Archives: Armored Core 6

Custom Mech Wars – Tựa game game thiếu chiều sâu trầm trọng

Phải nói rằng sau khi được trải nghiệm Armored Core 6: Fires of Rubicon, thì Custom Mech Wars giống như một cái bóng nhạt nhòa giữa đêm tối vì game không mang lại được một trải nghiệm nào nổi trội cả. Custom Mech Wars bắt đầu với cốt truyện trong một tương lai. Đó là…