Tag Archives: Avalanche

Ava Labs ra mắt Launchpad Web3 để mở rộng AvaCloud

Ava Labs, công ty đứng sau chuỗi khối Avalanche lớp 1. Đã ra mắt AvaCloud, một bệ phóng Web3 cho phép các công ty thiết lập hệ sinh thái chuỗi khối được quản lý hoàn toàn, không cần mã. Những điểm chính: Trình tạo chuỗi khối tự động, trình xác thực được kiểm soát, công…

Circle ra mắt Euro Coin trên Avalanche

Circle, công ty fintech kỹ thuật số nổi tiếng nhất với tư cách là nhà phát hành USDC stablecoin. Và gần đây là Euro Coin, đã tiết lộ việc ra mắt Euro Coin trên chuỗi khối Avalanche. Circle dự đoán đợt ra mắt này sẽ là đợt ra mắt đầu tiên. Trong số nhiều đợt…