Tag Archives: BitDAO

Việc sáp nhập BitDAO-Mantle tạo ra hệ sinh thái Web3 trị giá 2,5 tỷ USD

Khám phá tác động của việc sáp nhập BitDAO và Mantle trong việc tạo ra một hệ sinh thái web3 thống nhất do DAO dẫn đầu. Hợp lý hóa việc xây dựng thương hiệu và quản trị đồng thời thúc đẩy quản trị DAO hiệu quả và áp dụng hàng loạt công nghệ token. DAO…