Tag Archives: BitGo

Stably tạm dừng rút tiền, đúc tiền sau khi Prime Trust tạm dừng gửi tiền

Stablecoin và công ty thương mại Stably đang tạm thời dừng nhiều dịch vụ vào ngày 22 tháng 6. Khi họ cố gắng tìm đối tác lưu ký mới. Công ty sẽ tạm dừng tiền gửi, rút tiền và mua bán trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử: Stably Ramp và Stable Prime….