Tag Archives: bitoin

Chính phủ Hoa Kỳ đã bán hơn 9 nghìn BTC với giá 215,7 triệu đô vào ngày 14 tháng 3

Chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ có kế hoạch thanh lý hơn 40.000 Bitcoin (BTC). Lần lượt theo bốn đợt trong năm này. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ đã bán 9.861,17 Bitcoin vào ngày 14 tháng 3 với giá 215,7 triệu đô la, theo hồ sơ tòa án ngày 31 tháng 3….