Tag Archives: blur

Nansen: thanh toán bản quyền cho người tạo NFT đạt mức thấp nhất

Sự gia tăng của các nền tảng tùy chọn tiền bản quyền như Blur và OpenSea. Đã góp phần làm giảm các khoản thanh toán tiền bản quyền cho các nghệ sĩ trên khắp không gian. Mặc dù việc thực thi các khoản thanh toán tiền bản quyền bằng NFT. Đã gây căng thẳng giữa…

NFT – một thị trường có lợi khi khối lượng giảm

Theo một báo cáo NFT gần đây của Galaxy, thị trường NFT đang giảm dần vào năm 2023. Với khối lượng giao dịch hàng ngày giảm đáng kể so với mức cao trước đó. Hiệu suất giá của Ethereum đã vượt xa các dự án NFT. Gây ra sự phá vỡ mối tương quan tích…