Tag Archives: Botanica Global

Real Car Driving Race City 3D

Race City 3D của Botanica Global đứng đầu danh sách game được tải xuống nhiều nhất hiện nay. Theo đó, Real Car Driving Race City 3D hoạt động tốt tại thị trường Ấn Độ. Nơi đóng góp 26,4% lượt tải; tiếp theo là Brazil và Mexico, lần lượt chiếm 12% và 7%. Nhờ thao tác…