Tag Archives: CEO Nguyễn Từ Quảng

CEO Nguyễn Tử Quảng: Bkav đã thử nghiệm thành ng một việc nhờ ng nghệ giống ChatGPT, sẽ ứng dụng trên Bphone

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, CEO Nguyễn Tử Quảng cho biết, các kỹ sư an ninh mạng Bkav đã thử nghiệm thành công chặn Spam tin nhắn, email bằng mô hình AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Thử nghiệm thành công Mới đây, trên trang cá nhân của mình, CEO Nguyễn Tử Quảng cho…