Tag Archives: chi tiêu cho game

Người tiêu dùng có thể chi hơn 500 tỷ USD vào công nghệ.

Đó là chỉ xét riêng ở thị trường khu vực Mỹ. Điều này đánh dấu mức tăng 14 tỷ USD kể từ năm 2023 và cho thấy mức chi tiêu của người chơi đối với các sản phẩm và dịch vụ công nghệ sẽ tăng lên.  Dự báo từ Hiệp hội Công nghệ Người tiêu…