Tag Archives: Chiến phẩm ARPG

‘Chiến phẩm ARPG’ Hắc Nguyệt chính thức cho mở tải sớm

Bây giờ, game thủ có thể tải Hắc Nguyệt Quyền Thần để sẵn sàng cho cuộc chiến hành động. Sau một thời gian dài thử nghiệm và chỉnh sửa kỹ lưỡng tới gần “9 tháng 10 ngày”, cuối cùng thì cộng đồng của tựa game ‘Chiến phẩm ARPG’ Hắc Nguyệt cũng đã chờ được đến…