Tag Archives: #game chuyển thể

Điểm nhấn tại Hội nghị sinh thái IP trò chơi 2023 tại Trung Quốc

Hội nghị sinh thái IP trò chơi 2023 được tổ chức bởi UBCT Trò chơi của Hiệp hội Xuất bản. Theo phân tích của Báo cáo phát triển IP ngành công nghiệp trò chơi di động năm 2023 do Viện nghiên cứu Công nghiệp Trò chơi Trung Quốc tổ chức, chất lượng sản phẩm trò…